GIỚI THIỆU

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM XỬ LÝ BOM MÌN & MÔI TRƯỜNG QUÂN KHU 5

P. GIÁM ĐỐC

Trung tá MAI VĂN LẬP

GIÁM ĐỐC

Thượng tá NGUYỄN VĂN LONG

CHÍNH TRỊ VIÊN

Thượng tá DƯƠNG MINH HÙNG

các cơ quan chuyên môn

TM-KH

Tham mưu tổ chức xây dựng các kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ và chuyên môn RPBM, XLMT; Tham mưu tổ chức khảo sát, xây dựng các kế hoạch dự toán,cho thi công công trình được đảm nhiệm.

KT – AT

Tham mưu tổ chức xây dựng các kế hoạch kiểm tra,, giám sát đảm bảo an toàn lao động, an toàn thu hồi vật liệu nổ trên tất cả công trình. Lập hồ sơ quyết toán các công trình.

HẬU CẦN

Đảm bảo công tác Hậu cần, đời sống, quân nhu, quân trang, doanh trại và đảm bảo sức khỏe cho người lao động . Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, tổ chức tăng gia sản xuất cho các đơn vị 

TÀI CHÍNH

Tham mưu đảm bảo nguồn hoạt động cho toàn đơn vị, tham mưu tổ chức ký kết, thanh quyết toán các hợp đồng giữa đơn vị với các chủ dự án. Tham mưu công tác nắm và thu hồi công nợ.

CHÍNH TRỊ

Tham mưu nắm bắt và làm tốt công tác tư tưởng cho người lao động; xây dựng các kế hoạch và hướng dẫn CTĐ, CTCT trong toàn đơn vị. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và phong trào.

VPĐDTN

Tham mưu tổ chức tiếp thị các công trình, chủ dự án và các cơ quan, tổ chức liên quan trong khu vực. Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng các phương án mở rộng thị trường.

các Đơn vị thi công

ĐỘI RPBM SỐ 1

Text

ĐỘI RPBM SỐ 2

Text

ĐỘI RPBM SỐ 3

Text

ĐỘI RPBM SỐ 4

Text

ĐỘI RPBM SỐ 5

Text

TRUNG TÂM XỬ LÝ BOM MÌN & MÔI TRƯỜNG QUÂN KHU 5

Đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản tại trường sĩ quan Công binh và hoá học, đã trải qua kinh nghiệm thực tiễn lâu năm và tham gia xử lý nhiều công trình trong phạm vi cả nước và Vương quốc Campuchia – Cộng hoà DCND Lào.

Các hoạt động của đơn vị

Các dự án hoạt động

của trung tâm XLBM&MT 

Trung tâm tổ chức triển khai thi công nhiều dự án trong nước và nước bạn Lào, Camphuhia

Những năm qua, đơn vị đã tích cực chủ động quan hệ các đối tác tìm kiếm thị trường, mở rộng địa bàn thi công trên phạm vi cả nước, bám nắm các cơ quan chức năng, chủ đầu tư đấu thầu nhiều công trình trong và ngoài Quân đội, duy trì được tiến độ kinh doanh theo kế hoạch, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động. Trung tâm đã trực tiếp thi công trên 1000 công trình, với tổng diện tích dò tìm trên 15.036 ha đất hoang hóa, thu gom, tiêu hủy hơn 500 tấn bom đạn, vật liệu nổ các loại. Bên cạnh đó, còn tập trung đẩy mạnh ngành nghề khảo sát, xử lý ngành môi trường, chú trọng nâng cao chất lượng các công trình đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, đặc thù ngành nghề và sức cạnh tranh của thị trường.

Công tác huấn luyện

chuyên ngành

Đơn vị đều tổ chức huấn luyện chuyên ngành cho lực lượng kỹ thuật thi công theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu hằng năm.

Đơn vị đã gắn nhiệm vụ xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; gắn rèn luyện đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hàng năm bình xét phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng 100% chi bộ đạt TSVM, đảng bộ đạt TSVM, duy trì thực hiện nghiêm các chế độ nề nếp chính quy, quản lý quân số, rèn luyện kỷ luật, tuyển dụng, nâng lương, chuyển chế độ.

Phát huy tinh thần tự lực tự cường khắc phục khó khăn đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” , từ ngày thành lập đến nay đơn vị luôn được Quân khu công nhận là “Đơn vị quản lý Tài chính tốt”; Thực hiện tốt cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm, an toàn giao thông”

Hoạt động tuyên truyền, thi đua,chính sách, dân vận

Ngày 07/7/2005 Trung tâm xử lý bom mìn và Môi trường Quân khu 5 thành lập,  đến nay với những nỗ lực không ngừng và phát huy tinh thần “Tự lực, tự cường vượt khó vươn lên”, trong suốt những năm qua, Trung tâm đã ghi đậm dấu ấn trên lĩnh vực hoạt động và được khách hàng tin tưởng. Trung tâm được Chính phủ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Hai, cùng nhiều Cờ thi đua, bằng khen, giấy khen khác của Bộ Quốc phòng và Quân khu…

Phát huy đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”.

Trong những năm qua Trung tâm đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xóa đói, giảm nghèo, các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, đã xây dựng được  trên 30 nhà tình nghĩa tặng cho đối tượng chính sách, người nghèo với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng, tặng quà cho đồng bào nghèo, các cháu học sinh, các cháu là nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ và giúp đỡ các tổ chức, cơ quan, đơn vị tổng số tiền trên 3 tỷ đồng…

Các dự án hoạt động

của trung tâm XLBM&MT 

Trung tâm tổ chức triển khai thi công nhiều dự án trong nước và nước bạn Lào, Camphuhia

Những năm qua, đơn vị đã tích cực chủ động quan hệ các đối tác tìm kiếm thị trường, mở rộng địa bàn thi công trên phạm vi cả nước, bám nắm các cơ quan chức năng, chủ đầu tư đấu thầu nhiều công trình trong và ngoài Quân đội, duy trì được tiến độ kinh doanh theo kế hoạch, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động. Trung tâm đã trực tiếp thi công trên 1000 công trình, với tổng diện tích dò tìm trên 15.036 ha đất hoang hóa, thu gom, tiêu hủy hơn 500 tấn bom đạn, vật liệu nổ các loại. Bên cạnh đó, còn tập trung đẩy mạnh ngành nghề khảo sát, xử lý ngành môi trường, chú trọng nâng cao chất lượng các công trình đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, đặc thù ngành nghề và sức cạnh tranh của thị trường.

Công tác huấn luyện

chuyên ngành

Đơn vị đều tổ chức huấn luyện chuyên ngành cho lực lượng kỹ thuật thi công theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu hằng năm.

Đơn vị đã gắn nhiệm vụ xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; gắn rèn luyện đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, hàng năm bình xét phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng 100% chi bộ đạt TSVM, đảng bộ đạt TSVM, duy trì thực hiện nghiêm các chế độ nề nếp chính quy, quản lý quân số, rèn luyện kỷ luật, tuyển dụng, nâng lương, chuyển chế độ.

Phát huy tinh thần tự lực tự cường khắc phục khó khăn đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” , từ ngày thành lập đến nay đơn vị luôn được Quân khu công nhận là “Đơn vị quản lý Tài chính tốt”; Thực hiện tốt cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm, an toàn giao thông”

Hoạt động tuyên truyền, thi đua,chính sách, dân vận

Ngày 07/7/2005 Trung tâm xử lý bom mìn và Môi trường Quân khu 5 thành lập,  đến nay với những nỗ lực không ngừng và phát huy tinh thần “Tự lực, tự cường vượt khó vươn lên”, trong suốt những năm qua, Trung tâm đã ghi đậm dấu ấn trên lĩnh vực hoạt động và được khách hàng tin tưởng. Trung tâm được Chính phủ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Hai, cùng nhiều Cờ thi đua, bằng khen, giấy khen khác của Bộ Quốc phòng và Quân khu…

Phát huy đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”.

Trong những năm qua Trung tâm đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xóa đói, giảm nghèo, các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, đã xây dựng được  trên 30 nhà tình nghĩa tặng cho đối tượng chính sách, người nghèo với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng, tặng quà cho đồng bào nghèo, các cháu học sinh, các cháu là nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ và giúp đỡ các tổ chức, cơ quan, đơn vị tổng số tiền trên 3 tỷ đồng…

Các dự án

Gắn nhiệm vụ làm kinh tế với củng cố Quốc phòng – An ninh trên địa bàn đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Trong hơn 15 năm qua đơn vị đã thi công hơn 1000 công trình; thu gom, tiêu hủy hơn 500 tấn bom đạn các loại; giải phóng và đưa vào sử dụng hơn 7.000 ha đất hoang hóa. Doanh thu hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao, năm sau cao hơn năm trước, tăng từ 7- 10%, hoàn thành chỉ tiêu giao nộp ngân sách cho Nhà nước và Quân đội, Quân khu, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Các tin tức mới nhất

Cập nhật tất cả các tin tức mới nhất về hoạt động giáo dục, tuyên truyền, thi đua của trung tâm.