BẢN ĐỒ Ô NHIỄM BOM MÌN Ở VIỆT NAM (CĂN CỨ THEO BẢN ĐỒ DỮ LIỆU BOM MÌN KHÔNG QUÂN MỸ ĐÁNH PHÁ VIỆT NAM 1964 – 1972 DO TRUNG TÂM DỮ LIỆU BOM MÌN MỸ CUNG CẤP)

Đến năm 2018, bom mìn, vật nổ sót lại đã lấy đi sinh mạng của hơn 50.000 người, làm bị thương hơn 60.000 người, chủ yếu là lao động trụ cột trong gia đình và trẻ em. 63 tỉnh, thành trên toàn quốc đều bị ô nhiễm bom mìn, tính riêng diện tích đất liền là 6,1 triệu ha, chiếm hơn 18% đất đai cả nước.
Từ năm 1975 đến 1990, đã có hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ rà phá bom mìn. Từ năm 1990 đến nay, hàng trăm người khác cũng đã hi sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *