TRUNG TÂM XỬ LÝ BOM MÌN & MÔI TRƯỜNG QUÂN KHU 5:

Trụ sở chính      : Số 38  Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

 Điện thoại          : (0236)  3633.263 – 3633.411- 3633061-3633067

0982.504.552 (Giám đốc)

Fax                      : (0236) 3633.067

Email                  : ttxlbmmtquankhu5@gmail.com

Tài khoản          : 3021100156006 Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần                                             Quân đội – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng

Liên hệ